Dzielnicowy bliżej nas - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy bliżej nas

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

obszar kadrowy

obszar szkoleniowy

obszar narzędzi komunikacji społecznej

obszar organizacji służby

obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe. Co ważne działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy. Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi być rozłożona w czasie.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku .Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

W KWP w Łodzi opracowano anonimową ankietę dla dzielnicowych po to aby uzyskać informację zwrotną jak ci właśnie funkcjonariusze widzą swoją rolę, jakie napotykają trudności i co należałoby zmienić żeby jeszcze bardziej to usprawnić. Ankieta została rozdana podczas spotkania 1 lutego 2017 roku. Konsekwencją procesu wdrażania programu na terenie Łódzkiego Garnizonu Policji jest odebranie dzielnicowym postępowań w sprawach o wykroczenia, zmiana struktur NOP (nieetatowych oddziałów prewencji) wykluczająca dzielnicowych, uzupełnianie wakatów, udostępnienie skrzynek poczty elektronicznej dzielnicowych, wyposażenie w telefony komórkowe z dostępem do Internetu  (docelowo smartfony i tablety). W planach jest uruchomienie aplikacji What’s Up, szkolenia lokalne będące odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie.

Na terenie woj. łódzkiego, we wszystkich powiatach, zorganizowano do tej pory  23 konferencje dotyczące  m.in. programu Dzielnicowy bliżej nas. Uruchomiono Forum idei ku Bezpieczeństwu i dialogu społecznego, którego celem jest m.in. promowanie programu, wypracowanie formuły pracy dzielnicowych, uczenie dzielnicowych i ich przełożonych skutecznej współpracy z instytucjami, tworzenie lokalnych koalicji. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizach informacji uzyskiwanych podczas debat i forum w KWP w Łodzi opracowano jednolity opis stanowiska pracy dzielnicowego.

Minister Mariusz Błaszczak  podpisał  rozporządzenie dzięki któremu powstanie nowe, lepiej płatne stanowisko – starszy dzielnicowy. Dzięki temu  policjanci będą mogli awansować pełniąc cały czas swoją funkcję. Kolejną zmianą w 2017 roku będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania dzielnicowych większość „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” twierdzi, że ich sytuacja w ostatnim czasie uległa poprawie, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Dzielnicowi jako jedną z przyczyn, dla których chcieliby zmienić stanowisko uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków oraz ograniczenie dostępu do szkoleń. Program „Dzielnicowy bliżej nas” oprócz awansu poziomego, przewiduje także dodatkowe szkolenia oraz likwidację dodatkowych obowiązków.

W województwie łódzkim służbę pełni 467 dzielnicowych ( w Łodzi 142) wśród nich jest 41 policjantek i 426 policjantów ( stan na 1 stycznia 2017 roku)

   W Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu służy łącznie 19 dzielnicowych w tym na komisariatach 10.  W sieradzkiej komendzie która obejmuje swoim rejonem miasto i gminę Sieradz aktualnie jest 9 dzielnicowych. Każdy  z nich ma przydzielony swój rejon służbowy. Wszyscy dzielnicowi są doświadczonymi funkcjonariuszami ze stażem służby od 6 do 12 lat. Wśród nich jest jedna funkcjonariuszka - sierż. sztab. Magdalena Matyszczak. Jak ważną spełniają rolę świadczą codzienne wizyty mieszkańców, którzy przychodzą do nich w sprawie pomocy przy rozwiązywaniu swoich często poważnych problemów. Jednym z ich najważniejszych zagadnień, które są realizowane każdego dnia jest prowadzenie „Niebieskich Kart”. W zeszłym roku na terenie naszego powiatu prowadzili łącznie 241 Niebieskich Kart. Dzisiaj każdy dzielnicowy dysponuje służbowym telefonem komórkowym – /numer na stronie internetowej przy każdym z funkcjonariuszy/, a także własną skrzynką mailową. Ma to jeszcze bardziej ułatwić społeczeństwu kontakt ze swoim dzielnicowym.

       O wysokim zaangażowaniu w służbę jak i wysokiej wiedzy merytorycznej świadczy fakt, że praktycznie każdego roku przynajmniej jeden z naszych dzielnicowych zajmuje czołowe miejsca w konkursach na najlepszego dzielnicowego województwa. W 2016r. wśród trójki najlepszych dzielnicowych znalazł się asp. Sławomir Szymański

         DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY SIERADZ

mł.asp. Andrzej Owczarek

                      tel. 043-827-74-14   lub  tel. kom. 516436108   

                                                            dzielnicowy.sieradz1@sieradz.ld.policja.gov.pl                                  

 

  Ulice:
 Dominikańska, Grodzka, Kolegiacka, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście (numery nieparzyste do 41), Krótka, Ogrodowa, Podrzecze, Podwale, Podzamcze, Puławskiego, Rybna, Rycerska, Rynek,Rynek Praski, Rzeczna, Stawowa, Sienkiewicza ( strona parzysta do mostu na rzece Warcie), Sportowa, Szewska, Sukiennicza, Toruńska, Warcka, Warszawska, Wąska, Wierzbowa, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Żwirki i Wigury, Żabia

 

 Inne obiekty:
 Wzgórze Zamkowe, skansen – Sieradzki Park Etnograficzny, Stadion MOSiR, Park im. A.Mickiewicza

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018r.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców bloków mieszkalnych poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania spokoju , zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych.

 


asp. sztab.  Mariusz Słupiński


nr tel. (043) 827 74 47 lub tel. kom. 516436111

   dzielnicowy.sieradz3@sieradz.ld.policja.gov.pl    

      
 

Ulice:
Asnyka, Aleja Pokoju (numery nieparzyste), Broniewskiego, Brzechwy, Droga Brzezińska, Jana Pawła II (numery nieparzyste od 41 do ulicy1 Maja), Kochanowskiego, Konopnickiej, Konawliowa, Korczaka, Kowalskiego, Herberta, Liliowa, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Porazińskiej, Reja, Rodziewiczówny, Różana, Sasankowa, Sempołowskiej, Słowackiego, Spółdzielcza, Struga, Kasprowicza Jana, Szymańskiego, Tulipanowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Zajęcza, Żeromskiego.

 

Plan działania priorytetowego w okresie I pólrocza 2018r.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców okolicznych bloków poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania spokoju, zaśmiecania oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Podmiot współpracujący - Straż Miejska


       sierż. sztab.  Piotr Pawelec

 nr tel. (043) 827 77-31lub tel. kom. 516436230

            dzielnicowy.sieradz2@sieradz.ld.policja.gov.pl    

                  


Ulice:
Ks. Apolinarego Leśniewskiego, Aleja Pokoju (numery parzyste), Aleja Zwycięstwa, Jana Pawła II (numery nieparzyste do 39), Kosynierów, Krakowskie Przedmieście (numery parzyste do 42), Leszka Czarnego, Piłsudskiego, Partyzantów, Pogorzelskiego, Polna, Plac Wojewódzki, Powstańców Warszawy, Targowa, Tysiąclecia, Wyzwolenia 1918 r. oraz targowisko miejskie, Plac Skwer Miast Partnerskich.

Plan działania priorytetowego w okresie I pólrocza 2018r.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców bloków mieszkalnych poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania w różnej formie ładu i porządku publicznego w tym m.in. zaśmiecania i załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Podmiot współpracujący - Straż Miejska w Sieradzu.


sierż. sztab.  Damian Ochęcki

nr tel. (043) 827 74 14 lub tel. kom. 516436177

dzielnicowy.sieradz4@sieradz.ld.policja.gov.pl    

Ulice:

1 Maja, 3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej (nr parzyste od 14 i nr 7), Barczyka, Batorego, Błękitna, Boczna, Botaniczna, 
Browarek, Brzezińskiego, Cegielniana, Ceramiczna, Chodkiewicza, Cierplikowskiego, Czarnieckiego, Drewniana, 
Droga Dąbrowska, Droga Jeziorska, Działkowa, Floriana, Gliniana, Graeve, Grzesika i Piwnika, Górka Kłocka, Jagiełły, Jana Kazimierza, 
Jana Pawła II (nr nieparzyste od ul. 1 Maja - od nr 93 - Autosir i parzyste od nr 92), Jasna, Jaśminowa, Ketlinga, Kmicica, 
Krakowskie Przedmieście (nr nieparzyste od 43, parzyste od 44), Krasawna, Królowej Jadwigi, Lipowa, Łabędzia,
Łąkowa, Mała, Niska, Nowa, Nowowiejskiego, Oksińskiego, Olendry Duże, Opłotki, Organizacji Katyń, Piaskowa, Podbipięty, Pogodna, Południowa, Prosta, 
Pod Skarpą, Piwna, Sadowa, Sapiehy, Sąsiedzka, Sasankowa, Sikorskiego (nr nieparzyste), Skośna, Skrzetuskiego, Słomiana, Słoneczna, Sobieskiego, 
Spacerowa, Spadowa, Stroma, Sybiraków, Szkolna, Tęczowa,Warneńczyka, Wesoła, Wiklinowa, Wiosenna, Wiśniowieckiego, Witosa, Wołodyjowskiego, Wrzosowa, Wspólna, Wysoka, Zagłoby, Zielona, Złotej Jesieni, Żwirowa, Żółkiewskiego, Trzech Króli.

Inny obiekt:

Szpital

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018r.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców bloków mieszkalnych poprzez  wyeliminowanie zjawiska zakłócania w różnej formie ładu i porządku publicznego.

Podmiot współpracujący - Straż Miejska w Sieradzu.


              sierż. Anna Kalisiewicz

nr tel. (043) 827 77 35: 516436202

dzielnicowy.sieradz5@sieradz.ld.policja.gov.pl

  

Ulice:
 Aleja Grunwaldzka (strona  parzysta do nr 14), 
Jagiellońska, Jana Pawła II (nr parzyste do skrzyżowania z ul. Al. Grunwaldzka nr 52), Jańczaka, Władysława Łokietka, Piastowska, 
Popiełuszki, POW (od ronda do Alei Grunwaldzkiej),
Sarańska (od POW do Władysława Łokietka)

Inne obiekty:

Bazar "Bartek", Zielony Ryneczek (obok Biedronki-Jana Pawła II), Dworzec PKS, Kościół na ul. Al. Grunwaldzka, SP nr 10 i 9.

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018r.

Zwiększenie poczucia bepieczeństwa i spokoju mieszkańćów bloków mieszkalnych w rejonie sklepu monopolowego przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Sieradzu poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania w różnej formie ładu i porządku publicznego.

Podmiot współpracujący - Straż Miejska w Sieradzu.


 st.asp. Sławomir Szymański

nr tel. (043) 827 77 39 lub tel. kom. 516436173

dzielnicowy.sieradz6@sieradz.ld.policja.gov.pl    

 

Ulice: 
Aleja Grunwaldzka (numery nieparzyste do 23a), Armii Krajowej (nr parzyste do 12 i nieparzyste do 5), 
Bohaterów Września, Braterstwa Broni, 
Gen. Andersa Władysława, Janczaka, Gen. Maczka, Sikorskiego (nr 4, 6, 8), Spychalskiego, Strzelców Kaniowskich, Taczanowskiego,
Jana Pawła II numery parzyste od skrzyżowania Al. Grunwaldzka do ul. Sikorskiego, Wincentego Wnuka, Stacheckiego Koliby, Grota Roweckiego.

Inne obiekty :

Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018r.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców przy ulicy Stefana Roweckiego 4 oraz ul. Armii Krajowej 3 poprzez wyeliminowanie zjawisk naruszających porządek prawny.

Podmioty współpracujące - placówki oświatowo-wychowawcze w rejonie służbowym, Klub seniora "Radość".


 mł. asp.  Magdalena Matyszczak

nr tel. (043) 827 77 32 lub tel. kom. 516436190

dzielnicowy.sieradz7@sieradz.ld.policja.gov.pl    

 

Ulice:
Aleja Grunwaldzka (nr 25), Błotna, Daszyńskiego, Dolna, Dworska, Górna, 
11-go Listopada, Kolejowa, Kręta, Leśna, Letniskowa, Ludowa, Miejska, 
Paderewskiego, Podmiejska, POW (od Al. Grunwaldzkiej tj. nr parzyste od nr 76, nr nieparzyste od nr 63), Przejazd, Przyjazna,
Radzyminowska, Rapackiego, Reymonta, Sarańska (od ul. POW do ul. Wojska Polskiego), Scaleniowa, Spokojna, Szlachecka, Topolowa,
Towarowa, Wakacyjna, Wiejska, Wojska Polskiego ( nr nieparzyste), Wolska, Zachodnia, Zakładników, Zaścianek, Rajska, Wczasowa, Jesionowa, Cisowa,Dębowa,Bukowa, Brzozowa,Jarzębinowa, Leszczynowa, Staropolna. Nowy Świat.

 

 Inne obiekty:
Dworzec PKP, Rondo Żołnierzy Niezłomnych

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018r.

Zmniejszenie  liczby  nieruchomości bez właściwych oznaczeń numerycznych na wybranych ulicach w tym m.in. Topolowa, Brzozowa, Ludowa, Dworska, Zaścianek.


 st.sierż. Łukasz Mak

nr tel. (043) 827 77 55 lub tel. kom. 516436132

dzielnicowy.sieradz8@sieradz.ld.policja.gov.pl    

 

Ulice:
Andrzejewskiego, Bagienna, Bazylika, Błonie, Borek, Ciołkowskiego, Dzigorzewska, Elewatorowa, Glinianki, 
Herbowa, Józefiaka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Kościelna, Kwiatowa, Lokajskiego, 
Mączyńskiego, Mickiewicza, Mokra, Mostowa, Nadwarciańska, Nenckiego, Obwodowa, Olendry Małe, 
Orzechowa, Parkowa, Paszkiewicza, Piątkowskiej, Podgórze, Portowa, Równa, Siemianowicza, Sienkiewicza 
(str. nieparzysta oraz parzysta od mostu na rzece Warcie), Składowa, Starowarcka, Sternfelda,  Stodolniana, 
Sosnowa, Sulmierskiego, Torowa, Strażacka, Uniejowska, Wczasowa, Widawska, Wojska Polskiego (nr parzyste), 
Wojsławska, Zacisze, Złota.Gruntowa.

 Inne obiekty:
Amfiteatr Miejski, Park Staromiejski, Rondo Sieradzkich Żołnierzy Łączności

Plan działania priorytetowego  w okresie I półrocza 2018 r.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska  zaśmiecania i załatawiania potrzeb fizjologocznych w miejscach publicznych oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozowolonych.

Podmiot współpracujący - Radna Rady Miasta Sieradza, reprezentująca przedmiotowe osiedle.


  sierż. sztab. Sylwester Grzelak
 

nr tel. (043) 827 77 17 lub tel. kom. 516436148

dzielnicowy.sieradz9@sieradz.ld.policja.gov.pl   

 

Ulice/Miejscowości
Biskupice, Bobrowniki, Bogumiłów, Borzewisko, Budziczna, Chałupki, Chojne, Charłupia Mała, , Czartki, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka, Dębina,
Dębowiec, Dzierlin, Dzigorzew, Grabowiec, Grądy, Jeziory, Kamionaczyk, Kłocko, Kowale, Kuśnie, Kozy, Łosieniec, Męcka Wola, Mnichów, Okręglica,
Kolonia Okręglica, Podłężyce, Ruda, Rzechta, Stawiszcze, Sucha, Sokołów, Stoczki, Wiechucice, Wiechutki, Wojciechów, Jeziory, Kamionaczyk,
Kolasa, Mokre Zborowskie,Monice.

 

 Inne obiekty:
Ośrodek MOSiR w Rudzie

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Zwiększenie nadzoru właścicieli posesji nad zwięrzętami domowymi w szczególności psami, aby wyeliminować ich poruszanie się poza terenem domostwa bez opiekuna. Edukowanie społeczństwa o ewentualnych skutkach zaniedbań w tym zakresie.

Podmioty współpracujące - Sołtys miejscowości Rzechta oraz Urząd Gminy w Sieradzu.

 

 

DZIELNICOWI REJONU MIASTA I GMINY BŁASZKI

Rejon I -miasto i północna część gminy Błaszki 

asp. Mariusz Porada  

nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436255

dzielnicowy.blaszki1@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Plan działania priorytetowego w okresie I pólrocza 2018 r.

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania spokoju, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Podmioty współpracujące - Urząd Miejski w Błaszkach, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

 

Rejon II - gmina Brąszewice i część południowo - zachodnia gminy Błaszki

sierż.sztab. Jarosław Sucherski

  nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436284

 dzielnicowy.blaszki2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania spokoju, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz uszkodzeń mienia.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Brąszewice, Szkoła Podstawowa w Godynicach, Szkoła Podstawowa we Włocinie, sołtysi

 

Rejon III - gmina Wróblew i część południowo  wschodnia gminy Błaszki

st.asp. Bohdan Tułacz
    

nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436266

dzielnicowy.blaszki3@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Wyeliminowanie liczby zwierząt poruszających się po terenach ogólnodostępnych bez właściwego nadzoru przez właściciela, poprzez edukowanie społeczeństwa
o skutkach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.

Podmioty współpracujące: sołtysi, Urząd Gminy Wróblew, lokalna społeczność

 

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Brąszewicach - każdy wtorek w godzinach 12.00 - 14.00.

2.Urząd Gminy we Wróblewie - każda środa w godzianach 12.00 - 14.00

            

DZIELNICOWI REJONU MIASTA I GMINY WARTA

 

Punkt przyjmowania interesantów siedziba Komisariatu Policji w Warcie

Kontakt telefoniczny ze wszystkimi dzielnicowymi pod numerem telefonu 43 829 40 07

 

Rejon XVIII 

Miasto Warta, Proboszczowice, Mikołajewice.

mł.asp.  Arkadiusz Więch


tel. kom.516436295

dzielnicowy.warta1@sieradz.ld.policja.gov.pl
 

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Zmniejszenie  liczby  posesji bez właściwych oznaczeń numerycznych w miejscowościach Warta, Mikołajewice, Proboszczowice.

Podmiot wpółpracujący: Urząd Gminy i Miasta Warta, sołtys miejscowości Proboszczowice, prezes OSP w Proboszczowicach

 

 Rejon XVII

Gmina Goszczanów oraz następujące miejscowości gminy Warta:
Cielce, Czartki, Góra, Klonówek, Krąków , Maszew, Ostrów Warcki, Socha, Socha Kolonia,
Ustków, Wola Miłkowska, Zaspy Miłkowskie, Wola Zadąbrowska Stara, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrów  Wiatraki, Zaspy,  Zaspy Kolonia,  Zielęcin.

asp. Daniel Dekrewicz

tel. kom. 516436317

dzielnicowy.warta3@sieradz.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Zmniejszenie liczb y zwierząt poruszających sie po  terenach ogólnodostępnych bez właściwego nadzoru przez wlaściciela w miejscowości Chlewo
poprzez edukowanie mieszkańców o skutkach prawnych wynikających z niedopełnienia tego obowiązku

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Goszczanowie, sołtys miejscowości Chlewo.

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Urząd Gminy Goszczanów

w każdy piątek w godzianch 9.00 - 11.00

 

Rejon XIX

Gmina Warta - Augustynów, Bartochów, Baszków, Borek Lipiński, Chorążka, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Glinno Kolonia,Głaniszew, Gołuchy, Grabinka, Grzybki, Jakubice, Józefka, Józefów Wiktorów, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Lasek, Lipiny, Łabędzie, Małków, Miedźno, Mogilno, Miedze Nowe, Miedze Stare, Nobela, Pierzchnia Góra, Piotrowice, Raczków, Rafałówka, Raszelki, Rossoszyca, Rożdżały, Tomisławice,Tądów Górny i Dolny, Wola Zadąbrowska, Stara Wieś, Włyń, Witów, Wrzosy, Zagajew, Zakrzew.

mł.asp. Paweł Piaseczny

tel. kom. 516436351

dzielnicowy.warta2@sieradz.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Wyeliminowanie nieprawidłowo parkujących pojazdów w miejscowości Jeziorsko oraz zmniejszenie  liczby  posesji bez właściwych oznaczeń numerycznych
w miejscowości Jeziorsko.

Podmioty współpracujące:  Urząd Gminy i Miasta Warta, sołtys miejscowści Jeziorsko, prezes OSP Jeziorsko

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Urząd Gminy w Goszczanowie - w każdy piątek w godzianach 9.00 - 11.00

 

DZIELNICOWI REJONU MIASTA I GMINY ZŁOCZEW

Dzielnicowy Rejonu XII - Miasto i  Gmina Złoczew

mł.asp. Sławomir Stencel

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436356

dzielnicowy.zloczew1@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu i innych zachowań oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych.

Podmiot współpracujący:  społeczność lokalna

 

Dzielnicowy Rejonu XI - Gmina Brzeźnio

  sierż.sztab. Dominik Kmiecik

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436393

dzielnicowy.zloczew2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

 Wyeliminowanie wykroczeń porządkowych oraz spożywania alkoholu i innych zachowań demoralizujących.

Podmioty współpracujące - społeczność lokalna i dyrektorzy szkół

 

Dzielnicowy Rejonu X - Gmina Burzenin

asp. Mariusz Chmielewski

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436359

dzielnicowy.zloczew3@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu i innych negatywnych zachowań oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych.

Podmiot współpracujący: społeczność  lokalna

 

Dzielnicowy Rejonu XIII - Gmina Klonowa

 asp.sztab. Grzegorz Smarzyk

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436386

dzielnicowy.zloczew4@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Wyeliminowanie wykroczeń porządkowych i innych zachowań demoralizujących.

Podmiot  współpracujący: społeczność lokalna

 

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Klonowej - w każdy poniedziałek w godzianch 10.00 - 12.00

2.Urząd Gminy w Brzeźniu - w każdy czwartek w godzianch 10.00 - 12.00.

3. Urząd gminy w Burzeninie - w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00