Rejon miasta i gminy Złoczew - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Rejon miasta i gminy Złoczew

Rejon miasta i gminy Złoczew

Dzielnicowy Rejonu XII - Miasto i  Gmina Złoczew

asp. Sławomir Stencel

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436356

dzielnicowy.zloczew1@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2019 r.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych w rejonie skweru i placu zabaw w rejonie ulic Kilińskiego i Burzenińskiej.

Podmiot współpracujący: społeczność lokalna

 

Dzielnicowy Rejonu XI - Gmina Brzeźnio

  mł. asp.  Dominik Kmiecik

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436393

dzielnicowy.zloczew2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2019 r.

 Wyeliminowanie wykroczeń porządkowych oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a także eliminacja zjawisk związanych  z niszczeniem mienia, przestępczością kryminalną  oraz niestosowanie się kierowców do znaków drogowych w rejonie Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej.

Podmioty współpracujące - społeczność lokalna i dyrektor szkoły, organy administracji samorządowej., miejscowa parafia.

 

Dzielnicowy Rejonu X - Gmina Burzenin

asp. Mariusz Chmielewski

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436359

dzielnicowy.zloczew3@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2019 r.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu i innych negatywnych zachowań oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych w rejonie Rynku i przystanku PKS w Burzeninie.

Podmiot współpracujący: społeczność  lokalna

 

Dzielnicowy Rejonu XIII - Gmina Klonowa

 asp.sztab. Grzegorz Smarzyk

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436386

dzielnicowy.zloczew4@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2019 r.

Wyeliminowanie wykroczeń porządkowych i innych zachowań demoralizujących. w rejonie przystanku PKS w Klonowej.

Podmiot  współpracujący: społeczność lokalna

 

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Klonowej - w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 12.00

2.Urząd Gminy w Brzeźniu - w każdy czwartek w godzinach 10.00 - 12.00.

3. Urząd gminy w Burzeninie - w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00