Rejon miasta i gminy Złoczew - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Rejon miasta i gminy Złoczew

Rejon miasta i gminy Złoczew

Dzielnicowy Rejonu XII - Miasto i  Gmina Złoczew

mł.asp. Sławomir Stencel

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436356

dzielnicowy.zloczew1@sieradz.ld.policja.gov.pl

Działąnia prirytetowe w okresie I półrocza 2018r.

Zapewnienie ładu i porząku publicznego w rejonie skweru i pl. zabaw w okolicy ul. Kilińskiego i Starowieluńskiej w Złoczewie, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Dzielnicowy Rejonu XI - Gmina Brzeźnio

  sierż.sztab. Dominik Kmiecik
tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436393

dzielnicowy.zloczew2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Działania priorytetowe w okresie I półrocza 2018r.

zapewnienie ładu i porządku. Wyeliminowanie wykroczeń porządkowych oraz spożywania alkoholu i innych zachowań demoralizujących.

Dzielnicowy Rejonu X - Gmina Burzenin

asp. Mariusz Chmielewski

tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436359

dzielnicowy.zloczew3@sieradz.ld.policja.gov.pl

Działania priorytetowe w okresie I półrocza 2018r.

wyeliminowanie spożywania alkoholumi innych negatywnych zachowań oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych.

Podmiot współpracujący-Urząd Gminy

Dzielnicowy Rejonu XIII - Gmina Klonowa

 asp.sztab. Grzegorz Smarzyk
tel.: (0-43) 820 22 07 lub tel. kom. 516436386

dzielnicowy.zloczew4@sieradz.ld.policja.gov.pl

Działałania priorytetowe w okresie I półrocza 2018r.

wyeliminowanie wykroczeń porządkowych i innych zachowań demoralizujących.

 

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Klonowej - w każdy poniedziałek w godzianch 10.00 - 12.00

2.Urząd Gminy w Brzeźniu - w każdy czwartek w godzianch 10.00 - 12.00.

3. Urząd gminy w Burzeninie - w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00