Rejon miasta i gminy Błaszki - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Rejon miasta i gminy Błaszki

Rejon miasta i gminy Błaszki

Dzielnicowi:

Rejon I -miasto i północna część gminy Błaszki 

asp. Mariusz Porada  

nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436255

dzielnicowy.blaszki1@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Plan działania priorytetowego w okresie I pólrocza 2018 r.

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania spokoju, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Podmioty współpracujące - Urząd Miejski w Błaszkach, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

 

Rejon II - gmina Brąszewice i część południowo - zachodnia gminy Błaszki

sierż.sztab. Jarosław Sucherski

  nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436284

 dzielnicowy.blaszki2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania spokoju, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz uszkodzeń mienia.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Brąszewice, Szkoła Podstawowa w Godynicach, Szkoła Podstawowa we Włocinie, sołtysi

 

Rejon III - gmina Wróblew i część południowo  wschodnia gminy Błaszki

st.asp. Bohdan Tułacz
    

nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436266

dzielnicowy.blaszki3@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Plan działania priorytetowego w okresie I półrocza 2018 r.

Wyeliminowanie liczby zwierząt poruszających się po terenach ogólnodostępnych bez właściwego nadzoru przez właściciela, poprzez edukowanie społeczeństwa
o skutkach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.

Podmioty współpracujące: sołtysi, Urząd Gminy Wróblew, lokalna społeczność

 

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Brąszewicach - każdy wtorek w godzinach 12.00 - 14.00.

2.Urząd Gminy we Wróblewie - każda środa w godzianach 12.00 - 14.00