Rejon miasta i gminy Błaszki - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Rejon miasta i gminy Błaszki

Rejon miasta i gminy Błaszki

Dzielnicowi:

Rejon I -miasto i północna część gminy Błaszki - asp. Mariusz Porada  

nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436255

dzielnicowy.blaszki1@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Działania priorytetowe w okresie I pólrocza 2018r.

 Dązyć do zmniejszenia ilości odnotowywanych przypadków zgłoszeń oraz zwiększenia ilości ujawnianych wykoroczeń i ich sprawców.

Podmioty współpracujące-Urząd miasta i Gminy, radni

 

Rejon II - gmina Brąszewice i część południowo - zachodnia gminy Błaszki - sierż.sztab. Jarosław Sucherski

  nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436284

 dzielnicowy.blaszki2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Działania priorytetowe w okresie I półrocza 2018r.

Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ilości odnotowywanych przypadków uszkodzenia mienia oraz zwiększenia ilości ujawnionych wykroczeń i ich sprawców.

Podmioty współpracujące- sołtysi

 

Rejon III - gmina Wróblew i część południowo  wschodnia gminy Błaszki - st.asp. Bohdan Tułacz
     nr tel. (043) 829 20 07 lub tel. kom. 516436266

dzielnicowy.blaszki3@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Działania priorytetowe w okresie I półrocza 2018r.

Ustalanie właścicieli psów , wałęsających się bez nadzoru oraz eliminowanie takich zjawisk. W razie braku właściciela odławianie ich w celu eliminacji potencjalego zagrożenia dla ludzi i pojazdó mechanicznych.

Podmioty współpracujące-sołtysi, Urząd Gminy Wróblew

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Brąszewicach - każdy wtorek w godzinach 12.00 - 14.00.

2.Urząd Gminy we Wróblewie - każda środa w godzianach 12.00 - 14.00