Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Ogłoszenia

Ogłoszenia

 W związku z likwidacją w dniu 12 Września 2007 r.

Zespołu Zamiejscowego ds. broni, amunicji i licencji w naszej jednostce informujemy, że aktualnie przedmiotowe zagadnienie przejął Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej.

pon. 08:30 - 10:30, wt. 08.30 - 17.00, śr. 08.30 - 13.00, 
czw. 08.30 - 13:00 Oraz pt. 08:30 - 10:30. 
Telefon (042) 665 18 75, (042) 665 19 86

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Postępowań Administracyjnych
91 - 048 Łódź
    ul. Lutomierska 108/112


Informacje oraz zaświadczenia dotyczące karalności za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym są udzielane i wydawane w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu w dniach:

Poniedziałek w godzinach 09.30 - 13.00

Środa w godzinach 12.00 - 14.30

Czwartek w godzinach 09.30 - 13.00

Do wydania zaświadczenia o karalności za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym niezbędne są:

 

 

 

 

- Podanie do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu o wydanie zaświadczenia.

- Opłata w wysokości 17 złotych uiszczona w Urzędzie Miasta w Sieradzu.

- Dowód osobisty.

 


 

 

              Informacje oraz zaświadczenia dotyczące ilości punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego są udzielane i wydawane w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

                              od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15. 00

Warunkiem wydania zaświadczenia jest:

- pisemne podanie do komendanta jednostki o wydanie zaświadczenia

-opłata skarbowa w wysokości 17 złotych uiszczona w kasie KPP lub na rachunku Urzędu Miasta w Sieradzu

-dokument tożsamości ze zdjęciem.