Nabór do Policji - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Nabór do Policji

Nabór do Policji

Uwaga

Uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Policji zawiesił, do odwołania prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowi informacje udzielane są pod numerem telefonu 47 665 13 65,  13-69, 3-16

OGŁOSZENIE DOTYCZY NABORU NA STANOWISKA PODSTAWOWE POLICJI W KOMENDACH POWIATOWYCH/MIEJSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych 
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie  
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany  stosunek do służby wojskowej. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  • pod numerami tel. 0-42 665 – 13 – 65; 665 – 13 – 69
  • e-mail: sekcjadoboru@lodzka.policja.gov.pl


W celu przyjęcia do policji należy przynieść następujące dokumenty: ·    pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,·    wypełniony kwestionariusz osobowy część A i C (do pobrania w KWP/KPP lub na stronie   www.policja.pl/rekrutacja),   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),  książeczka wojskowa (mężczyźni). dowód osobisty.Kandydat składa osobiście komplet dokumentów w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 lub Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu ulica Sikorskiego 2.

Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z wydziałem kadr sieradzkiej komendy pod numerem telefonu 043-827-77-09. 

       Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202). 


 

Pozostałe informacje na stronie  http://www.dobor.lodzka.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=10

Materiały z KWP w Łodzi