Nabór do Policji - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Nabór do Policji

Nabór do Policji

OGŁOSZENIE DOTYCZY NABORU NA STANOWISKA PODSTAWOWE POLICJI W KOMENDACH POWIATOWYCH/MIEJSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych 
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie  
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany  stosunek do służby wojskowej. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  • pod numerami tel. 0-42 665 – 13 – 65; 665 – 13 – 69
  • e-mail: sekcjadoboru@lodzka.policja.gov.pl


W celu przyjęcia do policji należy przynieść następujące dokumenty: ·    pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,·    wypełniony kwestionariusz osobowy część A i C (do pobrania w KWP/KPP lub na stronie   www.policja.pl/rekrutacja),   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),  książeczka wojskowa (mężczyźni). dowód osobisty.Kandydat składa osobiście komplet dokumentów w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 lub Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu ulica Sikorskiego 2.

Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z wydziałem kadr sieradzkiej komendy pod numerem telefonu 043-827-77-09. 

       Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202). 


 

Pozostałe informacje na stronie  http://www.dobor.lodzka.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=10

Materiały z KWP w Łodzi