Wydział Dochodzeniowo Śledczy - Struktura Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Struktura Komendy

Wydział Dochodzeniowo Śledczy


 Naczelnik

Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

podinsp. Benedykt Andrzejak
  nr tel.: (043) 827 77 10, (043) 827 77 16

.Zastępca Naczelnika Wydziału

asp.sztab. Marcin Grobelny

Sekretariat wydziału

tel. 043-827-77-10


Zadania Wydziału:

- prowadzenie czynności sprawdzających
- prowadzenie śledztw i dochodzeń
- nadzór służbowy nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi
  prowadzonymi przez KP, podległe Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu.