Wydział do walki z PG i Korupcją - Struktura Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Struktura Komendy

Wydział do walki z PG i Korupcją

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

asp.szt. Wojciech Józefiak
tel:  (043) 827 77 96, fax (043) 827 77 97

 Zakres działania Wydziału dw. z PG i korupcją:

- prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych mających na celu ujawnienie przestępstw gospodarczych i ściganie ich sprawców, wspomaganie w tym zakresie pracy podległych Komisariatów  Policji,                                                                                                                                                               
- prowadzenie postępowań przygotowawczych dot. przestępstw gospodarczych,

- dokonywanie ocen zagrożenia przestępczoścą gospodarczą oraz negatywnych zjawisk zachodzących na terenie powiatu sieradzkiego, ocena efektywności pzedsięwzieć wykrywczych a także struktury , dynamiki i geografii przestępstw gospodarczych oraz opracowwanie na ich podstawie kierunków działania,                                                                                                                                                               
- inicjowanie działań kontrolnych i koordynacji współdziałania z organami państwowymi i instytucjami w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym,

- organizowanie współpracy z innymi pionami Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej,

- ujawnianie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej.