Wydział Kryminalny - Struktura Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Struktura Komendy

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

asp. sztab. Marek Proszewski

  nr tel.: (043) 827 77 71

               47 845 17 71


      tel. kom. 690115319


Do zadań realizowanych przez Wydział Kryminalny należy :

- wypracowanie oraz doskonalenie form i metod skutecznego rozpoznania i zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz doskonalenie form i metod skutecznego rozpoznania i zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej,

- dokonywanie ocen zagrożenia przestępczością kryminalną,

- współdziałanie z organami kontroli i instytucjami pozapolicyjnymi w zakresie ujawniania przestępstw kryminalnych,

- rozpoznanie środowiska i rodzin kryminogennych, w których występują takie zjawiska jak:     alkoholizm, narkomania, przestępczość kryminalna,

- ujawnianie oraz wyjaśnianie popełnianych przez nieletnich czynów karalnych oraz ściganie     sprawców przestępstw popełnianych wspólnie z nieletnimi,

- prowadzenie działań w zakresie poszukiwania osób ukrywających się przed organami
    ścigania lub wymiarem sprawiedliwości,

- prowadzenie działań w zakresie zaginięcia osoby, ujawnienie osoby o nie ustalonej     tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok,

- określenie i realizacja kierunków działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej     w oparciu o aktualną analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.