Wydział Ruchu Drogowego - Struktura Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Struktura Komendy

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu
nadkom. Grzegorz Będkowski
tel. (043) 827 7741

 

Zastępca Naczelnika

kom. Jarosław Ryl

tel. (043)-8277478

Sekretariat wydziału

(043)-8277741

 Do zadań realizowanych przez Wydział  Ruchu Drogowego należy:


Bieżąca i systematyczna analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych mająca na celu rozpoznawanie zagrożeń, formułowanie wniosków i podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia wypadkowości oraz osiągnięcia prawidłowej korelacji pomiędzy przyczynami zdarzeń drogowych, a stosowaną represją karno-administracyjną,

Kształtowanie właściwej polityki prewencyjnej i represyjnej poprzez ukierunkowanie jej na zwalczanie wykroczeń, które są najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych,  a w szczególności :

     - wykluczanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu

     - karanie pieszych naruszających przepisy ruchu drogowego

     - ujawnianie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego dróg a także pojazdów