Wydział Ruchu Drogowego - Struktura Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Struktura Komendy

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu
podinsp. Grzegorz Będkowski
tel. 47 84 517 41

 

Zastępca Naczelnika

kom. Jarosław Ryl

tel. 47 845 14 78

Sekretariat wydziału

   47 845 17 41

 Do zadań realizowanych przez Wydział  Ruchu Drogowego należy:


Bieżąca i systematyczna analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych mająca na celu rozpoznawanie zagrożeń, formułowanie wniosków i podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia wypadkowości oraz osiągnięcia prawidłowej korelacji pomiędzy przyczynami zdarzeń drogowych, a stosowaną represją karno-administracyjną,

Kształtowanie właściwej polityki prewencyjnej i represyjnej poprzez ukierunkowanie jej na zwalczanie wykroczeń, które są najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych,  a w szczególności :

     - wykluczanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu

     - karanie pieszych naruszających przepisy ruchu drogowego

     - ujawnianie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego dróg a także pojazdów