Komendanci - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Komendanci

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu

mł. insp. Cezary Adamczyk

 

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu

mł. insp. Cezary Kacprzak