Komisariat Policji w Złoczewie - Jednostki podległe - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Jednostki podległe

Komisariat Policji w Złoczewie

Komisariat Policji w Złoczewie
98-270 Złoczew, ul. Parkowa 12b,
tel:. 043 820 22 07

Komendant Komisariatu Policji

podkom. Waldemar Skrobała

Zastępca Komendanta

podkom. Katarzyna Bronka

Komisariat Policji w Złoczewie podlega Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. Komisariat swoim działaniem obejmuje teren miasta i gminy Złoczew, gminy Brzeźnio, gminy Burzenin i Klonowa.Główne  działania funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Złoczewie nakierowane są na zapewnienia ładu i porządku publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia. Ponadto zapobieganie i wykrywanie przestępczości pospolitej oraz wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.