Komisariat Policji w Warcie - Jednostki podległe - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Jednostki podległe

Komisariat Policji w Warcie

W skład kierownictwa Komisariatu Policji w Warcie wchodzą następujące osoby :


Komendant KP
podkom. Sebastian Brzozowski

tel. służbowy: 043-829-40-07

 Zastępca Komendanta

asp.sztab. Robert Maciejewski

 


Adres Komisariatu

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29 
tel. (043) 829-40-07 (całodobowy).


                              W przypadku wyjazdu funkcjonariuszy jednostki w teren telefon alarmowy                               

       997 lub 112 do dyżurnego KPP Sieradz.       Komisariat Policji w Warcie swoim zasięgiem działania obejmuje dwie jednostki podziału administracyjnego państwa - gminę Wartę oraz Goszczanów.
      Gmina Warta zajmuje powiechnię 25300 ha i zamieszkana jest przez 13460 mieszkańców. Natomiast gmina Goszczanów zajmuje obszar 12301 ha zamieszkiwany przez 5940 mieszkańców.
Łączny obszar podległy pod tutejszą jednostkę wynosi 37601 ha zamieszkiwany jest przez około 19400 mieszkańców. Największe skupiska ludności znajdują się w m-ci Warta, która liczy 3418 mieszkańców        i m-ci Goszczanów z liczbą 752 mieszkańców. Wymienione miejscowości stanowią jednocześnie siedziby gmin.
Komisariat realizuje zadania na podstawie Ustawy o Policji, strategii działania wytycznych przekazywanych przez kierownictwo KWP i KPP, poleceń sądów, prokuratur a także  wynikające ze współpracy z miejscowymi organami samorządowymi. Nasze cele to poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie, ograniczenie drobnej przestępczości i negatywnych zjawisk w zakresie uzależnień młodzieży od alkoholu i narkotyków.