"PAT" W NIEMCZECH - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"PAT" W NIEMCZECH

06 listopada 2016r. w godzinach rannych sieradzka grupa Pat-u wyjechała do Niemiec. 28 młodych ludzi z sieradzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dniach 06-12 listopada weźmie udział w projekcie profilaktycznym z okazji 25 lecia współpracy polsko - niemieckiej.

          Strona niemiecka przygotowuje wydarzenie profilaktyczne dla młodzieży. pn. „Wzmacniamy ludzi! Wzmacniamy ich mocne strony!”. Program ten realizowany będzie w formie warsztatowej, prowadzonej przez aktorów berlińskiego teatru Eukitea. W ramach projektu planowany jest występ sieradzkiej młodzieży, która zaprezentuje swoim rówieśnikom spektakl „Requiem dla Mai”. Jest on produktem finalnym realizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu oraz Urząd Miasta Sieradza akcji prewencyjnej „Nie daj się nabrać”. Przedstawienie to będzie również wystawione podczas uroczystej gali w teatrze w Seelow, z udziałem kierownictwa policji brandenburskiej oraz łódzkiej. Podsumowaniem projektu będzie zaprezentowanie przez młodzież wspólnych osiągnięcia wypracowanych podczas zajęć warsztatowych.

         Niewątpliwie realizacja międzynarodowego projektu profilaktycznego przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z zakresu profilaktyki rówieśniczej. Udział w projekcie Pani Anny Kłanieckiej - nauczyciela sieradzkiej placówki oświatowej, a jednocześnie instruktora i opiekuna sieradzkiej grupy PaT z pewnością wzbogaci jej dotychczasowe doświadczenie w zakresie pracy profilaktycznej.

          Młodzież została zakwaterowana w zamku w miejscowości Trebnitz i już w dniu 07 listopada wystąpiła na scenie. Przedstawienie spotykało się z wyjątkowym aplauzem ze strony niemieckiej młodzieży. W kolejnych dniach młodzież razem ze swoimi niemieckimi kolegami będą prowadzić zajęcia warsztatowe w minimum 4 kategoriach, w tym między innymi: teatralnym i plastycznym.

          Należy zaznaczyć, że wizyta doszła do skutku dzięki doskonałej współpracy policji z Brandenburgii  z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.