Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE - MAPA ZAGROŻEŃ

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Złoczewie uczestniczył w XXII Sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

25 sierpnia 2016r. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu nadkom. Wojciech Kuśmierek na zaproszenie Pani Jadwigi Sobańskiej Burmistrza Miasta i Gminy Złoczew uczestniczył w XXII Sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie komendant przedstawił radnym i zaproszonym gościom założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zapoznał radnych z głównymi przesłankami jak i ideą, która przyświecała policji w trakcie tworzenia mapy. Przedstawił również podstawowy zarys możliwości technicznych mapy. Po wygłoszeniu prelekcji  wywiązała się krótka dyskusja związana z poruszoną tematyką.