Obchody Święta Policji w sieradzkiej komendzie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w sieradzkiej komendzie

22 lipca 2020 r. policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wspólnie z funkcjonariuszami Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk podziękował za rzetelną i profesjonalną służbę oraz złożył wyrazy uznania za codzienny wysiłek i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sieradzkiego .

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się  w budynku Ośrodka Szkolenia Policji. Z uwagi na konieczność przestrzegania ograniczeń związanych  ze stanem pandemii, uroczystość odbyła się w kameralnym gronie z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Uroczystość  rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu  Policji w Sieradzu mł. insp. Cezaremu Adamczykowi przez dowódcę uroczystości Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Dominika Orłowskiego. Następnie  został wprowadzony  sztandar Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu .

Podczas uroczystości zaakcentowano awans na stopień  inspektora policji otrzymany  przez Komendanta Powiatowego Policji  Sieradzu mł. insp. Cezarego Adamczyka. 

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było wręczanie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, które wręczył Komendant Powiatowy Policji w  Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk  oraz Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji  w  Łodzi z/s w Sieradzu mł. insp. Mariusz Cichosz. W sieradzkiej komendzie awans na wyższy stopień służbowy otrzymało łącznie 59 funkcjonariuszy. Dwóch policjantów zostało awansowanych na stopień podinspektora policji, w tym naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. W  korpusie aspirantów wyższe stopnie służbowe otrzymało 18 funkcjonariuszy,  natomiast w korpusie sierżantów awansowało 22 policjantów. Ponadto 16 posterunkowych zostało mianowanych na  stopień starszego posterunkowego Policji. Natomiast wśród funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Policji   Łodzi z/s w Sieradzu jeden policjant awansował na stopień nadkomisarza Policji oraz 3 policjantów otrzymało awans na wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów.

Następnie głos zabrał  Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk, który pogratulował wszystkim awansowanym. W swoim wystąpieniu Komendant podziękował za profesjonalizm, oddanie i poświęcenie sieradzkich funkcjonariuszy w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu sieradzkiego. Mł. insp. Cezary Adamczyk podkreślił szczególne zaangażowanie zarówno policjantów  sieradzkiej komendy,  jak i ośrodka szkolenia w realizację dodatkowych zadań związanych z trwającą pandemią. Komendant zaakcentował również  obchodzoną w tym roku 95 rocznicę służby kobiet w Policji, życząc wszystkim funkcjonariuszkom satysfakcji z pełnionej służby oraz  sukcesów w życiu prywatnym.  Najlepsze życzenia komendant skierował również do pracowników cywilnych sieradzkiej jednostki.