Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze spotkanie w ramach kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"

2 kwietnia 2019r w Sieradzu podobnie jak i w innych powiatach naszego województwa policja zainicjowała kampanię profilaktyczną „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Pierwsze z cyklu spotkań policjantki z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu.

Spotkanie miało miejsce na terenie Szkoły Podstawowej numer 4 w Sieradzu. Uczestniczyli w nim uczniowie klas siódmych.  Policjantki przedstawiły założenia przedmiotowego programu. Funkcjonariuszki omówiły przepisy prawne dotyczące posiadania i udzielania środków odurzających. Ponadto poruszyły również w ogólnym zarysie konsekwencje zdrowotne i społeczne zażywania narkotyków i dopalaczy. Zgromadzona młodzież czynnie włączyła się w omawiany temat. Z jej strony padały pytania dotyczące głównie konsekwencji prawnych zażywania dopalaczy jak i kwestii uzależnienia się od środków odurzających. W ramach spotkania zaprezentowano również spot filmowy nawiązujący do poruszanej tematyki. W spotkaniu wzięło udział około 100 uczniów. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania w ramach rozpoczętej kampanii.

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” ma na celu uświadomienie młodym ludziom szeroki wachlarz zagrożeń w tym zdrowotnych, prawnych i rodzinnych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.