Zapraszamy w nasze szeregi - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy w nasze szeregi

Nadal promujemy służbę w Policji i zachęcamy chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią wyzwania, lubią pomagać innym, a także mają duże poczucie sprawiedliwości - zapraszamy do kontaktu z najbliższą jednostką Policji.

           20 października 2018r. na terenie Urzędu Pracy w Sieradzu funkcjonariusze po raz kolejny promowali służbę w policji. W porozumieniu z dyrekcją urzędu od godziny 8.30 policjantki z sieradzkiej komendy wystawiły punkt informacyjny. W trakcie kilkugodzinnego dyżuru informowano zainteresowanych o możliwościach i zasadach służby w policji. Wszyscy chętni otrzymali materiały promocyjne związane z policją. Przedmiotowa akcja ponownie cieszyła się zainteresowaniem petentów urzędu. Możliwe, że działania te zostaną jeszcze powtórzone w połowie grudnia lub na początku przyszłego roku.

            Na co dzień informacji o warunkach wstąpienia do Policji udziela Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi ulica Lutomierska 108/112 telefon 042 665-13-65 lub KPP w Sieradzu ulica Sikorskiego 2 telefon 043 827-77-09.