Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"DZIEŃ SENIORA" W SIERADZU. POLICJANCI EDUKOWALI OSOBY STARSZE

26 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu obchodzony był „Dzień Seniora” Przedsięwzięcie to jest efektem podpisania „Porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli” przez Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu aktywnie włączyła się w realizację tej ogólnopolskiej akcji.

Konferencja została zorganizowana przez Starostę Powiatowego w Sieradzu , Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Łodzi , Prezesa Sieradzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy współpracy ze Spółdzielczym Domem Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Partnerem powyższego przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Celem akcji jest aktywizacja osób starszych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ubezpieczenia społecznego, która w tym roku realizowana jest pod hasłem „Aktywnie i Bezpiecznie”.

W konferencji wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu podinsp. Wojciech Kuśmierek, dzielnicowi oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii sieradzkiej komendy.

Przybyli licznie na spotkanie goście mogli wziąć udział w prelekcjach przygotowanych przez poszczególne instytucje i organizacje. Uczestnicy mogli skorzystać z porad na poszczególnych stanowiskach. Seniorzy mogli odwiedzić punkt informacyjny Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, gdzie czekali na nich  funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.  Tutaj można było skorzystać z porad,  uzyskać  informacje oraz otrzymać broszury i materiały edukacyjne.

W ramach „Dnia Seniora” swoje wystąpienie mieli również dzielnicowi z KPP Sieradz. Funkcjonariusze edukowali osoby starsze w zakresie zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu.   Podkreślali, że seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Ofiarami fałszywych wnuczków, inkasentów, pracowników wodociągów, administracji czy policjantów najczęściej padają starsze i samotnie mieszkające osoby.

Policjanci zwrócili uwagę, że osobom starszym często wydaje się, że właśnie nadarza się okazja do zrobienia "interesu życia", zakupu czegoś po "atrakcyjnej cenie" , pomocy komuś bliskiemu poprzez "udzielenie szybkiej pożyczki" lub uiszczenia opłat dzięki pojawiającym się w domu „inkasentom”, którzy okazują się zwykłymi oszustami. Uczestnikom spotkania wyświetlony również został film instruktażowy, który na konkretnych przykładach obrazował ten przestępczy proceder.

W trakcie swojego wystąpienia dzielnicowi  zwrócili również uwagę na zbliżające się Święto Zmarłych. Ostrzegali słuchaczy, aby podczas odwiedzania grobów nie należy pozostawiać toreb bez nadzoru, natomiast pieniądze i  dokumenty najlepiej przechowywać w wewnętrznych kieszeniach odzieży

Ponadto w ramach prelekcji propagowano i omówiono założenia oraz sposób korzystania z aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”.

Miłym akcentem tegorocznych obchodów „Dnia Seniora” były występy artystyczne lokalnych zespołów.