"Trzeźwy-Bezpieczny Kierowca" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Trzeźwy-Bezpieczny Kierowca"

Kolejna edycja autorskiej akcji prewencyjnej dzielnicowego z Komisariatu Policji w Błaszkach.

               17 października 2018r. w godzinach rannych miała miejsce kolejna edycja akcji prewencyjnej „Trzeźwy - Bezpieczny Kierowca”. Działania te 3 lata temu zainicjował asp. sztab. Bohdan Tułacz  z KP w Błaszkach, którego rejon działania ma miejsce na terenie gminy Wróblew. Wspólnie z Urzędem Gminy I Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w szkołach mających siedzibę na terenie gminy co roku w czerwcu organizował konkursy z zakresu wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Najlepsi uczniowie z klas IV, oprócz wcześniej otrzymanych upominków mieli dzisiaj możliwość wzięcia udziału w rzeczywistych działaniach w terenie. Wspólnie z policjantami ruchu drogowego sprawdzali między innymi stan trzeźwości kierowców, a także wyposażenie pojazdów w gaśnice i trójkąty ostrzegawcze. Wszystkim kontrolowanym wręczali przygotowane przez UG i GOPS ulotki i inne drobne gadżety. W ramach dzisiejszej akcji wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwy. Tylko w jednym przypadku kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa ale młodzi „kontrolerzy” zdecydowali się tylko na jego pouczenie. Niewątpliwie tego typu działania są doskonałą, praktyczną  lekcją dla uczniów. Mogą oni przyjrzeć się pracy policjantów bezpośrednio na drodze. Również kierowcy bardzo życzliwie odnoszą się do tego typu kontroli. Należy zaznaczyć, że w ramach rozmowy z kierowcami informowano ich również o możliwości korzystania z aplikacji Moja Komenda oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jednocześnie wręczali im ulotki związane z tym tematem.