Zapraszamy w szeregi Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy w szeregi Policji

Policja promuje i zachęca do wstąpienia w swoje szeregi. Wszystkich, którzy lubią wyzwania, lubią pomagać innym, mają duże poczucie sprawiedliwości - zapraszamy do kontaktu z najbliższą jednostką Policji.

6 września 2018r. na terenie Urzędu Pracy w Sieradzu funkcjonariusze promowali służbę w policji. W porozumieniu z dyrekcją urzędu od godziny 8.30 policjantki z sieradzkiej komendy wraz z pracownikiem kadr wystawili punkt informacyjny. W trakcie kilkugodzinnego dyżuru informowano zainteresowanych o możliwościach i zasadach służby w policji. Wszyscy chętni otrzymali materiały promocyjne związane z policją. Ponieważ akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem petentów urzędu, uzgodniono z dyrekcją, że takie działania zostaną powtórzone na przełomie września i października tego roku.

Informacji o warunkach wstąpienia do Policji udziela Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi ulica Lutomierska 108/112 telefon 042 665-13-65 lub KPP w Sieradzu ulica Sikorskiego 2 telefon 043 827-77-09.