ŚWIETO POLICJI W SIERADZKIEJ KOMENDZIE - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

ŚWIETO POLICJI W SIERADZKIEJ KOMENDZIE

26 lipca 2018 r. policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu obchodzili swoje święto.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, po czym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk przyjął meldunek od dowódcy uroczystości.  Wszystkich przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu podinsp. Wojciech Kuśmierek. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior,  Wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Mirosławem Owczarkiem. Tradycyjnie nie zabrakło również władz samorządowych ościennych gmin  w osobach Wójta Gminy Sieradz Jarosława Kaźmierczaka, Wójta Gminy Brzeźnio Doroty Kubiak ,  Tomasza Woźniaka – Wójta Gminy Wróblew, Dariusza Perdek Wójta Gminy Klonowa, Karola Misiaka – Wójta Gminy Brąszewice.  Na uroczystość przybył również Sławomir Anek – Prokurator Rejonowy w Sieradzu, kierownictwo służb mundurowych w osobach kpt Piotra Chlebicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu, st.kpt Tomasz Łodo z  Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, ppłk Marka Jażdżewskiego – z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, mjr Andrzeja Marchewki z WKU w Sieradzu. Gościliśmy również przedstawicieli parlamentarzystów, Kapelana Policji ks. dr  infułat Marian Bronikowskiego, Prezesa Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stefanię Gąsiorowską,  Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r – Jarosława Olbrychowskiego.  Obecni byli również emerytowani policjanci pełniący stanowiska komendantów sieradzkiej jednostki, przedstawiciele Kół Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz związków zawodowych.

Podczas uroczystości zaakcentowano odznaczenia otrzymane podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w dniu 6  lipca 2017 r. w Zgierzu. Wtedy to Brązowym  Medalem  za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych dwóch funkcjonariuszy z sieradzkiej komendy. Ponadto nagrodę z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi otrzymali policjanci z KPP w Sieradzu, którzy zajęli  I miejsce w konkursie „Patrol Roku” oraz  sieradzki dzielnicowy za zajęcie II miejsca w konkursie „Najlepszy plan działania priorytetowego”.

 Kolejnym punktem apelu było wręczanie odznaczeń resortowych oraz awansów policjantów na wyższe stopnie służbowe. Awans na stopień komisarza policji otrzymał Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Do stopnia aspiranta sztabowego awansowało 6 policjantów, na stopień starszego aspiranta 1 funkcjonariusz, aspiranta – 10 osób,  młodszego aspiranta – 12 policjantów.  Sierżantem sztabowym zostało 10 osób, starszym sierżantem policji 7 funkcjonariuszy, zaś sierżantem 13 funkcjonariuszy. Stopień starszego posterunkowego otrzymało 8 policjantów.

     Świeto Policji było również okazją do wręczenia dyplomów dla pracowników Policji. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu za rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił 7 osób.

Następnie głos zabrał  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk. W swoim przemówieniu przytoczył wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, iż  86% Polaków czuje się bezpiecznie, a aż 93% deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. Podziękował za bardzo dobre podsumowanie efektów pracy w I półroczu, podkreślając znaczący spadek przestępczości na terenie naszego powiatu. Komendant zaakcentował profesjonalizm, oddanie i poświęcenie sieradzkich funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości życzenia policjantom i pracownikom cywilnym policji składali przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Dziękowali funkcjonariuszom za rzetelną służbę na rzecz zapewnienia  bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Na zakończenie uroczystości wszystkim  gościom oraz awansowanym i wyróżnionym policjantom  i pracownikom policji wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Ośrodka Szkolenia policji w Łodzi z/s w Sieradzu