BEZPIECZNA DROGA SZYBKIEGO RUCHU S - 8 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNA DROGA SZYBKIEGO RUCHU S - 8

Dzisiaj z inicjatywy Komendanta Powiatowego w Sieradzu podinsp. Wojciecha Kuśmierka oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi mł. insp. Sławomira Sulińskiego miała miejsce narada dotycząca drogi szybkiego ruchu S – 8.

5 grudnia 2017r. w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi O/Sieradz miała miejsce robocza narada dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa jak i postępowania w razie poważnych zdarzeń drogowych na trasie szybkiego ruchu S -8 na terenie województwa łódzkiego. W naradzie wzięli również udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Łodzi jak i ich lokalnych przedstawicielstw oraz przedstawiciele firm serwisowych. Oczywiście nie zabrakło również naczelników wydziałów ruchu drogowego z komend powiatowych przez które przebiega S – 8. Głównym tematem spotkania było usprawnienie ruchu drogowego w razie wystąpienia na przedmiotowej trasie poważnego zdarzenia drogowego, które często skutkuje kilkugodzinnym blokowaniem trasy i szybko tworzącymi się „korkami”. W trakcie dyskusji podkreślono, że w razie takiego zdarzenia kierowanie ruchu na „starą” drogę krajową 12/14 nie zawsze spełnia swoją rolę gdyż również ta trasa często się wtedy blokuje w newralgicznych punktach typu ronda czy skrzyżowania ze światłami. Ustalono, że jednym z rozwiązań jest informowanie kierowców o zdarzeniu na tyle wcześniej aby mogli wybrać trasę alternatywną. Do tego celu w przyszłości będą służyć tablice ledowe. Jednak przedstawiciele GDDKiA na chwilę obecną z przyczyn niezależnych od siebie nie byli w stanie przedstawić konkretnej daty ich wprowadzenia. Już samo poinformowanie kierowców o przyczynie zatoru jak i przybliżonym czasie oczekiwania na wznowienie ruchu częściowo spełni swoją rolę. Również na wiosnę przyszłego roku zostaną przeprowadzone ćwiczenia mające na celu  skrócenie czasu oczekiwania w przysłowiowym „korku” w razie zablokowania trasy. Zostaną one przeprowadzone bezpośrednio na trasie i powinny dać odpowiedź czy przyjęte założenia sprawdzą się w czasie rzeczywistym.