NIE DLA HEJTU - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

NIE DLA HEJTU

„NIE dla hejtu”– to wspólny projekt Urzędu Miasta Sieradza i Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, który ruszył od września 2017 r we wszystkich sieradzkich szkołach podstawowych.Został on dofinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

             Znalazł się on na liście 99 najlepszych projektów w kraju, osiągając na szczeblu wojewódzkim maksymalną liczbę punktów i uzyskując tym samym rekomendację Wojewody Łódzkiego.

             Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom internetowym, w szczególności zmniejszenie zachowań związanych z cyberprzemocą, hejtem i mową nienawiści.

            Projektem objętych zostało około 400 uczniów klas VII sieradzkich podstawówek , a także ponad 300 rodziców i opiekunów oraz około  nauczycieli i pedagogów szkolnych

Ideą pomysłodawców było wykorzystanie innowacyjnych form działań profilaktycznych, odchodząc od tradycyjnych broszur czy ulotek. Adresatom programu został zaproponowany szeroki wachlarz działań opartych na profilaktyce rówieśniczej, która stanowi jedną z najskuteczniejszych metod dotarcia do młodego człowieka. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty teatralne dla utworzonych w każdej szkole grup teatralnych. Uczniowie pod okiem pedagoga teatralnego, wspólnie tworzyli etiudy. Ich scenariusze oparte były na inwencji twórczej samej młodzieży oraz ich doświadczeniach w korzystaniu z Internetu.          

 Pomocą służyli im ich starsi koledzy z sieradzkiej grupy Pat, która od kilku lat aktywnie działa przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. Grupa Pat, która w swoim dorobku ma już klika spektakli profilaktycznych, posiadając doświadczenie w propagowaniu profilaktyki rówieśniczej, została również włączona do działań projektowych. Efektem ich  pracy jest kolejny spektakl, który tym razem porusza tematykę zagrożeń internetowych.

Uczniowie, którzy natomiast chcieli spróbować swych sił na planie filmowym mogli wziąć udział w warsztatach, gdzie pracowali nad filmem profilaktycznym, do którego wspólnie z instruktorem stworzyli swój autorski scenariusz, nawiązujący do tematyki projektu.

Osiągnięcia uczniów w postaci przygotowanych na warsztatach etiud, spektakli były  prezentowane przed  rodzicami w ramach organizowanych w każdej ze szkół spotkań  oraz podczas forum dla nauczycieli , które odbyło się w połowie listopada w Sieradzkim Centrum Kultury.

Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych ze specjalistą ds. cyberprzemocy, których tematyka dotyczyła zagrożeń internetowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Natomiast policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii podczas prowadzonych pogadanek omawiali rodzaje przestępstw popełnianych w Internecie przez osoby nieletnie oraz związane z tym konsekwencje prawne. Szczególny nacisk położony był na wskazanie czynów, gdzie ofiarami są osoby małoletnie, sposobów ochrony przez nimi,  a także form pomocy dla osób pokrzywdzonych.

Do uczniów skierowany był konkurs na plakat o tematyce projektu  w ramach którego siódmioklasiści wykonali ponad 80 prac. Spośród nich jury wyłoniło laureatów, których  prace zaprezentowane są podczas wystawy na dzisiejszej gali.  Niezwykłym zaangażowaniem i pomysłowością wykazały się szkoły w konkursie na „Dzień Życzliwości”. Która ze szkół w najciekawszej formie  przeprowadziła tę akcję, rozstrzygnął plebiscyt ogłoszony na stronie projektu. Ponad 25 tysięcy głosów oddanych przez internautów, to dowód na to, jak duży rozgłos przyniosły powyższe działania.

Grupą docelową, do której również adresowany był projekt „NIE dla hejtu” byli rodzice . W ramach zorganizowanego w każdej ze szkół forum uczniowie zaprezentowali etiudę, podczas której  zaprezentowali swym rodzicom zdobyte na zajęciach umiejętności aktorskie i w formie artystycznej zobrazowali im swój sposób postrzegania zagrożeń internetowych.

Rodzice,  opiekunowie, a także nauczyciele i pedagodzy uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez policjanta oraz specjalistę ds. cyberprzemocy. 

  Bieżąc działania można było  śledzić na stworzonej na potrzeby projektu stronie internetowej. Zamieszczane tam były zdjęcia, artykuły i reportaże, a także materiały dydaktyczne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Utworzona została również grupa na Facebooku, w ramach której młodzież dzieliła się swymi spostrzeżeniami i komentarzami co do realizowanych działań. Dzisiaj na gali w obecności Prezydenta Miasta Komendantów Powiatowych Policji w Sieradzu, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, dyrektorów sieradzkich szkół i oczywiście uczniów projekt ten został zakończony. Zamknięciu towarzyszyły przedstawienia uczniów na scenie teatru, pokazy filmowe, wystawa prac i oczywiście wręczenie nagród i gadżetów dla uczestników.